CONCURS

01. El tema de les obres a concurs ha d’estar relacionat amb un dels escriptors homenatjats (Jean de La Fontaine, Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski o Patricia Highsmith) en la línia que triï cada artista (escrits, poemes o versos, contes, novel·les, correspondència, pensaments, influències, figuració personal, vivències, context històric o geogràfic, etc.)

02. Cal complimentar un Currículum Vitae abreujat, així com un "Formulari de participació" per cada obra presentada a concurs, en què han d’aparèixer consignades obligatòriament les dades següents:
a) Títol de l’obra.
b) Tècniques usades.
c) Mida de la imatge, preceptivament en paper de format màxim Din A4 (210 x 297mm / 8.3 x 11.7 in).
d) Descripció breu, en què es justifiqui la relació entre la creació aportada i l’escriptor homenatjat (Jean de La Fontaine, Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski o Patricia Highsmith).

03. Les estampes han de ser signades i numerades a llapis en el recto, i en el verso, també a llapis, s’hi ha de consignar l’autoria i el títol.

04. Cal enviar dues estampes de cada peça a concurs.

05. Les estampes han de ser sobre paper i cal enviar-les per correu certificat en un sobre amb la indicació "impresos" i amb la declaració "sense valor comercial". Les peces han d’anar soltes (sense emmarcar ni paspartú ni encolatges), juntament amb els formularis complimentats abans del 31 de juliol de 2021 a:
Associació Internacional "Duana de les Arts" (AIDA)
Apartat de Correus 12003
E-08080 Barcelona

06. Les obres premiades i les mencionades s’integraran en el fons gràfic de la Biblioteca Nacional de Catalunya; per tant, no seran retornades. La resta podran ser retornades un cop acabades les exposicions, a càrrec dels artistes, sempre que siguin reclamades abans del 23 d’abril de 2022.

07. Els autors premiats que ho desitgin podran posar a la venda les obres a través de les galeries participants.

08. AIDA es reserva el dret de reproduir i exhibir les obres rebudes amb finalitats culturals o de difusió. Els drets d’autor continuaran essent propietat dels artistes.

09. En el cas de les fotografies, la responsabilitat dels drets d’imatge de les persones retratades és de l’artista fotògraf, no d’AIDA.

10. La participació a "Hommage à trois" implica l’acceptació de les presents condicions.