CONCURS
L’Associació Internacional "Duana de les Arts" (AIDA) convoca el segon Concurs d’Art Gràfic "Hommage à trois" en tres categories pensades per honorar la memòria de tres figures literàries amb motiu de la celebració el 2021 de les respectives dates de naixement:

Jean de La Fontaine (1621-1695)
400 anys
Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski (1821-1881)
200 anys
Patricia Highsmith (1921-1995)
100 anys

S’atorgaran tres premis per cada categoria (Jean de La Fontaine, Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski i Patricia Highsmith); en total, doncs, fins a un màxim de nou. Es repartiran 3.000€ entre els tres primers premis de cada categoria.

El jurat també tindrà la potestat d'atorgar les mencions que cregui oportunes.

El jurat serà format per un membre de l’equip directiu d’AIDA i cinc especialistes en art gràfic i literatura.

Al llarg del mes de setembre de 2021 s’anunciaran els artistes seleccionats i, la darrera setmana, els premiats.

Una col·lecció de les obres premiades i les mencionades serà donada a la Biblioteca Nacional de Catalunya, on se’n farà una exposició i s’integrarà en el fons gràfic.

Les obres premiades i les seleccionades, o una tria, segons s’escaigui, seran exposades en diversos museus i galeries des del mes d'octubre de 2021 fins a finals d’abril de 2022.

Les inauguracions de les mostres seran acompanyades amb diferents activitats complementàries i se’n farà la difusió pertinent en els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

Els concursants disposen d’un dossier de textos literaris de o sobre les figures homenatjades, que poden servir d’orientació i inspiració.

Sempre que les obres siguin diferents, els artistes podran optar a premi en qualsevol de les tres categories (Jean de La Fontaine, Fiodor Mikhàilovitx Dostoievski o Patricia Highsmith) i presentar-hi tantes com vulguin.

Els concursants seran informats periòdicament de totes les activitats i el recorregut de les obres mitjançant les xarxes socials i, si s’escau, de manera individual.

Es farà un catàleg en línia amb la digitalització de les obres seleccionades i guardonades, que serà permanentment consultable en el lloc web d’AIDA.