FEU-VOS-EN SOCI

Ajudeu-nos a fomentar l’art i la literatura mitjançant exposicions, concursos, premis, conferències, recitals, edicions, etc.

MODALITATS (tarifa anual)
• Soci ordinari: 45 €
• Soci protector: 105 €
• Soci mecenes: 250 € (o més)

AVANTATGES
• Soci ordinari: Adquirir obra gràfica a preus molt especials, tracte preferent en tot el que organitzem i publicacions en pdf i, en el cas de ser autor d'obres mencionades, un catàleg en paper i la realització d'un vídeo de la sèrie "Artistes".
• Soci protector: A més dels avantatges dels socis ordinaris, rebre un catàleg d'"Hommage à trois" en versió paper i, en el cas de ser autor d'obres finalistes, la realització d'un vídeo de la sèrie "Artistes".
• Soci mecenes: A més dels avantatges dels socis ordinaris i protectors, rebre totes les publicacions d'AIDA en paper.


Formulari de sol·licitud de soci