FAQs

SOCIS

Cal ser soci d’AIDA per poder participar en el concurs “Hommage à trois”?

No.

Quins són els drets dels socis?

• Soci ordinari: Adquirir obra gràfica a preus molt especials, tracte preferent en tot el que organitzem i publicacions en pdf i, en el cas de ser autor d'obres mencionades, un catàleg en paper i la realització d'un vídeo de la sèrie "Artistes".
• Soci protector: A més dels avantatges dels socis ordinaris, rebre un catàleg d'"Hommage à trois" en versió paper i, en el cas de ser autor d'obres finalistes, la realització d'un vídeo de la sèrie "Artistes".
• Soci mecenes: A més dels avantatges dels socis ordinaris i protectors, rebre totes les publicacions d'AIDA en paper.

CONCURSANTS

S’ha de ser major d’edat per participar-hi?

Sí.

S’ha de tenir una trajectòria artística per concursar-hi?

Sí. Cal justificar la formació i la trajectòria professional amb un CV.

OBRES A CONCURS

S’hi poden presentar dibuixos?

No, perquè entenem el terme "art gràfic" en un sentit limitat al gravat i la fotografia sobre paper.

S’hi poden presentar fotografies?

Sí.

Les fotografies han de ser signades?

No cal; tot i que, si ho vol l’artista, poden ser marcades al verso amb un segell identificatiu propi.

Què entenem per categories?

Cada categoria equival a un dels escriptors homenatjats.

A quantes categories hi podem concórrer?

A tantes com es vulgui.

Quantes obres s’hi poden presentar?

No hi ha límit.

Quantes estampes de cada obra s’hi han de presentar?

Dues.

DOSSIERS LITERARIS

Les obres han de ser inspirades en els textos dels dossiers literaris?

No. Els textos només són orientatius.

MESURES DE LES OBRES

Quines han de ser les mesures de la imatge?

L'opció és lliure, però és recomanable que no siguin a marge perdut; és a dir, que les mides de la imatge (inclosos segells secs, petjada, remarques…) han de respectar les del suport-paper.

Quant ha de mesurar el paper?

Obligatòriament de format màxim Din A4.

S'hi poden presentar obres amb format més gran?

Sí, però fora de concurs. En qualsevol cas, si el Jurat ho creu oportú, també poden obtenir mencions.

ENVIAMENTS

Es poden enviar totes les obres en un sol paquet?

Sí.

Com evitar retencions de paquets i pagaments de taxes de duana a destinació?

Usant segells postals tradicionals, no el franqueig a màquina.

Qui assumeix les despeses d'enviament?

Els artistes participants.

PREMIS

Quins són els premis?

S’atorgaran tres premis i sis mencions per cada categoria; en total, doncs, fins a un màxim de nou premis i divuit mencions:
• Primer premi de cada categoria: Dotació econòmica de 500 €, més un catàleg imprès i un vídeo de la sèrie “Artistes”.
• Segon i tercer premis de cada categoria: Un catàleg imprès més un vídeo de la sèrie “Artistes”.
• Artistes amb obres mencionades: Catàleg en format pdf més la possibilitat de rebre un catàleg imprès i la producció d’un vídeo de la col·lecció “Artistes”, si són socis ordinaris d’AIDA (45 €)

Els finalistes i els seleccionats tenen cap premi?

Tots rebran el catàleg en format pdf; els finalistes, a més, tenen la possibilitat de rebre un catàleg imprès i la producció d’un vídeo de la col·lecció “Artistes”, si són socis protectors d’AIDA (105 €)

COPYRIGHT

Com es concerten els drets de reproducció i els d’autor?

L'acceptació de les BASES del concurs suposa la cessió dels drets de reproducció a AIDA (per l’edició del catàleg, la promoció en xarxes socials, la publicitat per a la venda, etc.), mentre que els drets d’autor són propietat exclusiva dels artistes.

A què es refereixen els drets d’imatge?

Només afecten les fotografies, perquè, en aquest cas, si hi apareixen persones retratades, s’han de respectar llurs drets. La responsabilitat dels drets d’imatge de les persones retratades és, doncs, de l’artista fotògraf, no d’AIDA.

EXPOSICIONS

Quines obres seran exposades?

Les premiades i les mencionades i, si s'escau, les exposicions seran complementades amb alguna de la resta d'obres a consurs.

CATÀLEG

El catàleg serà imprès o digital?

Es publicarà un catàleg en línia amb la digitalització de les obres guardonades i seleccionades, que serà permanentment consultable en el lloc web d’AIDA, i una edició limitada en paper per als tres primers premis en cada categoria (nou en total), membres del jurat, institucions participants, socis protectors i mecenes.

Quines obres formaran part del catàleg?

S'hi reproduiran totes les obres seleccionades, però les premiades disposaran d'un espai de fins a sis pàgines; les mencionades, d’un màxim de quatre; les finalistes, d’una pàgina i les seleccionades, d’un espai màxim d’un quart de pàgina.

COL·LECCIÓ DE VÍDEOS “ARTISTES”

Quines obres poden formar part de la col·lecció?

Només és per als artistes guardonats (premiats i mencionats) i finalistes.

Què signifiquen els diferents colors del logo de la sèrie “Artistes”?

• La sèrie vermella és per a les obres amb premi.
• La sèrie verda, per als treballs amb menció.
• La sèrie groga, per a les obres finalistes.

CERTIFICATS

AIDA dispensa certificats?

Només emetrem certificats per a les obres premiades i mencionades i, si es demana expressament, a la resta de participants.

S’atorguen certificats de donació?

Els certificats de donació de les obres d’art adjudicades a la Biblioteca Nacional de Catalunya, Barcelona, també es faran a petició de cada artista.

Les obres serán retornades?

Les premiades i les mencionades, així com les finalistes produïdes a Catalunya, s’integraran en el fons gràfic de la Biblioteca Nacional de Catalunya; per tant, no seran retornades. La resta podran ser retornades un cop acabades les exposicions, a càrrec dels artistes, sempre que siguin reclamades abans del 23 d’abril següent a l’adjudicació dels premis.