PRESENTACIÓ

Som una associació sense ànim de lucre creada a Barcelona amb la finalitat de fomentar l’art i la literatura a través d’exposicions, concursos, premis, conferències, recitals, edicions, etc. a l’entorn de tres personatges literaris elegits anualment en funció dels corresponents aniversaris.

L’eix central de la nostra activitat és el concurs d’art gràfic “Hommage à trois”.